Kovalan lammastila, Urpo Kovala


Urpon lampurin ura alkoi vuonna 1984 pienen suomenlammaskatraan kanssa. Rygja-lampaita tilalla on ollut syksystä 1999 alkaen: alkuun päästiin Maija-Liisa Syvälahdelta ostetuilla pässillä ja 12 uuhella. Vuosina 2003 - 2013 katras oli virallinen jalostuslampola, ja siihen kuuluu nyt n. 80 uuhta (rygjaa ja texeliä) ja yli 20 pässin geenipankki.

Linjajalostus alkoi vuonna 2002 – linjoja oli ensimmäisessä linjakartassa viisi säilynyttä linjaa ja Tanskasta tuli kaksi uutta linjaa joulukuussa 2009. Uusi lisärakennus 100 uuhelle valmistui 2008 ja Rygjien lisäksi sinne muutti 10 Texel-ensikkoa. Jatkossakin tarkoitus on jatkaa näillä kahdella rodulla ja niiden risteytyksillä. Tilan pellot ovat luomussa ja tarkoitus on siirtää myös lampaat luomuun.

 

Laidunnus

 

Kovalan tilalla laidunnus on kohtalaisen lähellä perinteistä skandinaavista laidunnustapaa, jossa katras on kesällä kokonaan luonnonlaitumen varassa. Pässikaritsat on tilalla yleensä vierotettu ja siirretty valkuaispitoisempaan ruokintaan elokuun alussa tai alkupuolella, uuhikaritsat myöhemmin. Laidunajan kasvut olisivat viljaa antamalla tietenkin paremmat, mikä täytyy kasvutuloksia arvioidessa ottaa huomioon (vrt. Röykkälän tilan tulokset). Kuuden viikon kasvut ovat noin 18-19 kilon luokkaa ja neljän kuukauden kasvut kesästä riippuen ka. 34 – 38 kg.

 

Ruokintatapa

--> ei tunnutusruokintaa Rygjauuhille

--> karitsakammariruoka vapaassa käytössä

--> niukahko luomulaidun, elo- ja syyskuussa lisärehua pyöröpaalihäkkiin laitumelle

·-->pitkähkö flushing kauralla ja rypsirouheella lokakuussa

 

Kovalan lammastila, Urpo Kovala 

Huhtiantie 41, 42440 Koskenpää (JÄMSÄ)

p. 040 5281116

e-mail kovalak64@gmail.com

 
Kommentit(0)